Phần mềm quản lý nhà trọ miễn phí

Từ ngày 12/12/2017, để khuyến khích điện tử hóa việc quản lý, nozza.vn sẽ phát hành phiển bản miễn phí cho các khách hàng có qui mô 10 phòng trở xuống.
Phiên bản miễn phí này vẫn bao gồm đầy đủ các tính năng của Phần mềm quản lý nhà trọ nozza.vn như:

  Quản lý sản phẩm
  Quản lý hợp đồng
  Quản lý khách thuê
  Quản lý thu chi
  Nhắc nhở dịch vụ
  Quản lý công nợ
  Hệ thống báo cáo

Click Đăng ký để sở hữu ngay phần mềm quản lý nhà trọ miễn phí với nhiều tính năng chuyên nghiệp, giúp khách hàng tiết kiệm ít nhất 30% thời gian quản lý như trước đây.